Statistikat

Statistikat nga 1 Janar 2023

Ankesa

768

Në proces

337

Të zgjidhura

232

Të refuzuara

199

Video