Statistikat

Statistikat nga 1 Janar 2024

Ankesa

1363

Në proces

924

Të zgjidhura

282

Të refuzuara

157

Video