Statistikat

Statistikat nga 1 Janar 2023

Ankesa

2305

Në proces

940

Të zgjidhura

812

Të refuzuara

553

Video