10 parimet kryesore për mbrojtjen e konsumatorit në Bashkimin Evropian

 
  1. Bli çfarë dëshiron, aty ku ti dëshiron!
  2. Nëse malli nuk është me funksionin e duhur , ktheje!
  3. Standarde të larta sigurie për ushqime dhe produkte të tjera!
  4. Duhet të dish se çfarë je duke ngrënë!
  5. Kontrata duhet të jetë e drejtë elementare për konsumatorin!
  6. Ndonjëherë konsumatori mund ta ndryshojë mendjen!
  7. Krahasimi i çmimeve duhet të jetë i thjeshtë!
  8. Konsumatorët nuk duhet të çorientohen!
  9. Ju duhet të jeni të mbrojtur kur jeni në pushime!
  10. Duhet të ekzistojnë mekanizma efektive për zgjidhjen e konflikteve lidhur me produktet e blera jashtë vendit.