Programi Kosovar për Mbrojtjen e Konsumatorëve

 

Tri objektivat kryesore të specifikuara në Programin kosovar për zhvillimin e mëtutjeshëm të mbrojtjes së konsumatorit përfshijnë:

1. Harmonizimi i mëtutjeshëm i legjislacionit;

2. Forcimi dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i kapaciteteve administrative;

3. Informimi dhe edukimi i konsumatorëve;

 

Shkarkoni ketu programin e plote per mbrojtjen e konsumatorit 2016 - 2020