Republika e Kosoves

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria -Vlada -Government

MINISTRIA E TREGTISE DHE INDUSTRISE/ MINISTARSTVO TREGOVINE I INDUSTRIJE/ MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY