Statistikat

Statistikat nga 1 Janar 2022

Ankesa

1413

Në proces

982

Të zgjidhura

297

Të refuzuara

134

Video