Kontakti

 

Zyra për Mbrojtjen e Konsumatorit

web-faqja: www.mti-ks.org

Telefono pa pagesë, nga të gjithë operatorët mobilë dhe telefoni fiks: 0800 11000.

Ju mund të thirrni në çdo kohë. Pas orarit (16:00) dhe gjatë fundjavës lini porosinë dhe numrin e telefonit apo adresen tuaj në sekretarinë e telefonit.